Verosuunnittelupalvelut

  • Transaktion toteutukseen liittyvien verokysymysten analysointi (ostajan, myyjän ja kohteen)
  • Rakennejärjestelyjen (esim. sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto, osittainen myynti)  suunnittelu ja toteutus ennen kauppaa tai haltuunottoon liittyen
  • Transaktion toteutuksen verosuunnittelu
  • Kotimaiset ja kansainväliset yritysrakenteet
  • Pääomarakenteen suunnittelu
  • Ennakkoratkaisuhakemukset


Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: