Talousjohtajapalvelut

Merkittävissä kehityshankkeissa on erittäin tärkeää varmistaa, että hankkeen projektijohdossa on kokenut ja luotettava rahoitus- ja talousasioiden ammattilainen. Rahoittajat ja sijoittajat arvostavat erityisesti hankkeen kokonaistaloudellista suunnittelua ja ennakoitavuutta sekä riskien hallintaa.

Ota yhteyttä

Ulkoistettu talousjohtajapalvelu on usein onnistunut ratkaisu silloin, kun yrityksen oman talousjohdon resurssit väliaikaisesti eivät riitä tai osaaminen ei kaikilta osin vastaa jonkin erityistehtävän vaatimustasoa. Tämä voi olla tilanne, kun yritys yllättäen joutuu hakemaan uutta talousjohtajaa, yritys on laajentamassa toimintaansa isolla yrityskaupalla tai hankkimassa uutta riskipääomaa listautumisen taikka joukkorahoituksen kautta.

Tällaisissa murrosvaiheissa on tärkeää varmistaa, että yrityksen tai projektin käytettävissä olevat talousjohdon resurssit vastaavat rahoittajien ja sijoittajien odotuksia. Ilman rahoittajien ja sijoittajien edellyttämää hankkeen kokonaistaloudellista suunnittelua ja toteutusvarmuutta koko hankkeen rahoitus ja toteutus saattaa vaarantua tai epäonnistua rahoittajan tai sijoittajan kokiessa, että sijoituksen riski on liian suuri johtuen yrityksen kyvyttömyydestä tuottaa uskottavaa ja kattavasti tietoa hankkeen riskeistä ja mahdollisuuksista.

Miellä on yli 25 vuoden kokemus yritysten talous- ja rahoitusjohtamisesta ja voimme tuoda merkittävää lisäarvoa hankkeenne toteutukselle. 

Håkan Malmlund
+358 40 503 0899
hakan.malmlunealfinans.fi

Realfinans Oy Ab
PL 72, 06101 Porvoo

Ota yhteyttä:

Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0