Rahoitusneuvontapalvelu

Rahoitusjärjestelyt ja rahoituksen vakuuskysymykset ovat kiinteistö-, tuulivoima ja yrityskauppojen toteutuksessa keskeisiä tekijöitä. Meillä on pitkäaikainen kokemus mm. kiinteistöinvestointien rahoitusjärjestelyistä, sale & leaseback transaktioista sekä kiinteistöleasingratkaisuista.

Toimimme myös riippumattomana asiantuntijana, kun rahoittajat tai sijoittajat haluavat saada ulkopuolisen tahon analyysin kohteen tai yrityksen kannattavuudesta ja kassavirran riittävyydestä.

Rahoitusneuvontapalvelumme kattavat mm. seuraavia kokonaisuuksia:

  • taloudellisten ja rahoituksellisten laskelmien laatiminen tai verifiointi
  • sijoitusmuistion ja muun markkinointiaineiston laatiminen
  • rahoitettavan kohteen markkinointi ja neuvottelut rahoittajien kanssa
  • tarjouspyyntöjen laatiminen
  • saatujen tarjousten analysointi ja arviointi
  • avustaminen rahoitusneuvotteluissa ja dokumentaation laadinnassa


Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: