Palvelut

Meillä on yli 25 vuoden kokemus vaativasta veroneuvonnasta, kiinteistökaupoista, yrityskaupista, omaisuusjärjestelyistä ja talousjohtamisesta.

Verosuunnittelu

Verolainsäädäntö muuttuu jatkuvasti ja eri verolakien tulkinnoista kertyy vuosittain suuri määrä ennakkoratkaisuja ja verovalituksiin liittyviä päätöksiä. Näiden tunteminen ja tulkintojen varmistaminen ennen yritysjärjestelyn, yrityskaupan tai liiketoiminnan myynnin toteutusta on erityisen tärkeää, koska epäedullinen ratkaisu on vain harvoin korjattavissa jälkikäteen. Kiinteistön myynnissä, yritysjärjestelyssä tai osakeyhtiön ja osakkaan välisessä transaktiossa liikutellaan usein merkittäviä pääomia, jolloin pienetkin suunnitteluvirheet voivat aiheuttaa ikäviä veroseuraamuksia.

Transaktiopalvelut

Kiinteistökaupan, yritysjärjestelyn ja muiden monivaiheisten ja pitkäjänteisten prosessien onnistunut läpivieminen edellyttää mm. hyvää suunnittelua, toteutusvaihtoehtojen analysointia ja tosiasioiden varmistusta päätöksenteon pohjaksi. Meillä on mittava kokemus kotimaisten ja kansainvälisten transaktioiden toteutuksesta.

Ulkoistetut talousjohtajapalvelut

Yrityksen erilaisissa murrosvaiheissa, merkittävien kehityshankkeiden toteutuksessa ja lisärahoituksen hankinnassa on tärkeää varmistaa, että yrityksen tai projektin käytettävissä on kokenut ja luotettava rahoitus- ja talousasioiden ammattilainen. Rahoittajat ja sijoittajat arvostavat erityisesti hankkeen kokonaistaloudellista suunnittelua ja ennakoitavuutta sekä käytettävissä olevien rahoitusratkaisujen monipuolista tuntemusta. 

Håkan Malmlund
+358 40 503 0899
hakan.malmlunealfinans.fi

Realfinans Oy Ab
PL 72, 06101 Porvoo

Ota yhteyttä:

Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0