FINANSIELLA TJÄNSTER

Extern ekonomidirektörstjänst

En extern ekonomidirektör är en oberoende person som kan hantera även besvärliga situationer i företagsverksamhetens utveckling, kan tillföra företaget nya infallsvinklar och synpunkter eller hjälpa företaget och ägarna i situationer som kan vara besvärliga för bolagets nuvarande ledning.

När ägarna planerar en försäljning av företaget eller en börsintroduktion kan en extern ekonomidirektör tillföra bolaget och ägarna färdigheter och erfarenheter som bolagets egen personal eller ägarna kanske inte har. Detta kan tillföra ägarna betydande tilläggsvärden vid avyttring av bolaget eller ingående av samarbete med andra företag.

Vi har lång erfarenhet av ekonomidirektörsfunktioner inom såväl börslistade som mindre företag.

Finansiering

Finansiering av företagets verksamhet och speciellt olika utveckling- och investerings-projekt är en viktig förutsättning för utvecklingen av varje företag. Via vårt anbudsförfarande kan vi hjälpa ert företag att erhålla finansiering för olika investeringar, fastighetsförvärv, företagsköp etc. Denna del av våra finansieringstjänster omfattar bl.a. följande element:

  • Skattemässig, finansiell och strukturell planering av finansiering
  • Extern analys och värdering av projektet eller föremålet för finansieringen
  • Uppgörande av marknadsföringsdokument och investeringspromemoria
  • Genomförande av anbudsförfarandet
  • Due diligence och administration av datarumstjänsten

Företag har ofta ansenliga värden bundna till fastigheter, maskinparker etc. Dessa kan med fördel användas för finansiering av olika projekt eller driftskapital via en Sale- and Lease back – transaktion.

Fastighetsfonder

En fastighetsfond är lämplig ägar- och förvaltningsmodell när investeraren vill sprida sina risker eller tillsammans med några andra investerare förvärva ett större fastighetsbestånd. Det kan i olika situationer vara fördelaktigt att implementera en feeder-fond struktur vid sidan om den egentliga fastighetsfonden.Tack.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0