FÖRMEDLINGSTJÄNSTER

Vi är en auktoriserad fastighetsmäklarbyrå som främst verkar i huvudstadsregionen och Östra Nyland. Vi erbjuder även värderingstjänster och analyser av fastigheters alternativa användningsmöjligheter. Vi säljer och hyr ut fastigheter och lägenheter, kontorsutrymmen, affärslokaler osv.

Vi kan även hjälpa dig när du vill förhandla med din nuvarande hyresvärd om förändringar i hyresavtalet.

Vi är medlemsföretag i Finlands fastighetsmäklarförbund

Förmedlingsprovision och arvoden:

Förmedling av lägenheter
  • 3,00 % av försäljningspriset inklusive låneandel, moms 24 % ingår. Minimiarvode 3.000 €, moms 24 % ingår.
Förmedling av fastigheter
  • 3,50 % av försäljningspriset, moms 24 % ingår. Minimiarvode 4.000 €, moms 24 % ingår.
Hyresförmedling av lägenhet eller fastighet
  • 1,24 gånger en månads hyra, moms 24 % ingår.
Muntlig värdering av lägenhet eller fastighet
  • Tjänsten ingår i förmedlingsprovisionen
Rådgivning vid köp av lägenhet eller fastighet
  • Arvodet anpassas till tjänsten och föremålet för köpet i enlighet med separat överenskommelse.
Investeringsrådgivning
  • Arvodet anpassas till rådgivningens omfattning och natur i enlighet med separat överenskommelse.
Annan rådgivning och konsultation
  • Arvodet anpassas till rådgivningens eller konsultationens omfattning och natur och i enlighet med separat överenskommelse.


Tack.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0