Due diligence -palvelu

Due diligence-tarkastus on keskeinen osa mitä tahansa yritys-, tuulivoima- ja isohkoa kiinteistökauppaa.

Due diligence-tarkastuksessa ostajaehdokkaille annetaan mahdollisuus perehtyä mahdollisimman hyvin myyjää ja kaupan kohdetta koskeviin tärkeisiin seikkoihin. Due diligence-tarkastusta varten myyjä kerää mahdollisimman täydelliset tiedot kaupan kohteesta datahuoneeseen, joka voi olla fyysinen tai virtuaalinen.

Due diligence-tarkastuksen yhteydessä ostaja ja tämän asiantuntijat perehtyvät kaupan kohdetta koskevaan aineistoon ja esittävät kaupan kohdetta koskevia lisäkysymyksiä, joilla voi olla merkitys kaupan toteutumiseen. Tarjoamme due diligence – ja datahuonepalveluita pitkäaikaisella kokemuksella kotimaisille ja kansainvälisille toimeksiantajille. Due diligence - palvelumme kattaa mm. seuraavia kokonaisuuksia:

  • taloudellinen due diligence
  • verotuksellisen due diligence
  • liiketoiminnallinen due diligence
  • datahuoneen perustaminen ja aineiston indeksointi
  • datahuonepalvelut kysymys- ja vastauspalveluineen


Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: