Realfinans Oy Ab

Vi är en oberoende och erfaren rådgivare i skattefrågor, företags- och fastighetstransaktioner samt ekonomisk ledning och företagsfinansiering.

Specialkompetens

Vi har gedigen erfarenhet av såväl inhemska som internationella fastighetstransaktioner och fastighetsprojekt, företagsförvärv och omstruktureringar av företag.

Vi analyserar företagets struktur och dess skattemässiga för- och nackdelar. Vid sköter omstruktureringar av företag för att uppnå organisatoriska, finansiella eller skattemässiga fördelar.

Vi ställer gärna vår erfarenhet som ekonomi- och finansdirektör inom olika företag till ert förfogande och söker lämplig finansiering och investerare till ert företag eller större projekt.

Stödfunktioner

Vi erbjuder även due diligence- och datarumsservice för större fastighetstransaktioner och företagsförvärv.

Fastighetsförmedling

Vi är en auktoriserad fastighetsmäklarbyrå och erbjuder även värderingstjänster. Vi är medlemsföretag i Finlands fastighetsmäklarförbund

Tack.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0

Suomen Vahvimmat AA SKVL Jäsenyritys