Palvelut

Realfinans Oy Ab toimii riippumattomana neuvonantajana erilaisissa transaktiopalveluissa (kiinteistö-, tuulivoima- ja yritysjärjestelyt ja näihin liittyvät verosuunnittelupalvelut). Toimimme myös laillistettuna kiinteistönvälittäjänä ja tarjoamme talousjohtamisen asiantuntijapalveluita.


Transaktiopalvelut

Kiinteistö-, tuulivoima- ja yrityskaupoissa on aina kysymys merkittävistä taloudellisista arvoista, jolloin suunnittelun ja valmistautumisen merkitys korostuu. Meillä on pitkäaikainen ja laaja kokemus niin kotimaisten kuin kansainvälisten kiinteistötransaktioiden suunnittelusta, toteutuksesta ja haltuunotosta. Tuulivoimajärjestelyt toteutamme tiiviissä yhteistyössä Newsec Advice Oy:n kanssa.


Kiinteistönvälitys

Toimimme laillistettuna kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä pääkaupunkiseudulla ja itäisellä Uudellamaalla.


Veroneuvonta

Kiinteistö- ja yrityskauppoihin ja yritysten rakennemuutokseen liittyy aina merkittäviä verosuunnittelumahdollisuuksia. Epätarkoituksenmukaisella tavalla toteutettu yrityskauppa tai yrityksen rakennemuutos on yleensä peruuttamaton toimenpide. Hyvällä suunnittelulla voidaan merkittävästi parantaa sekä yrityksen että myyjän ja ostajan verotuksellista asemaa. Sukupolvenvaihdoksen verorasitusta voidaan merkittävästi keventää hyvällä verosuunnittelulla.


Rahoitusneuvonta

Kilpailutamme kiinteistö-, tuulivoima- ja yrityskauppojen rahoituksen. Avustamme sale & leasback - transaktioiden toteutuksessa ja järjestämme kiinteistöleasingrahoituksen.


Talousjohtajapalvelut

Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten omistajat kaipaavat usein talous- ja rahoitusasioissa asiantuntevaa kumppania tilanteissa, joissa omaa talouspäällikköä tai -johtajaa ei ole järkevää palkata. Tällöin voi olla tarkoituksenmukaista ostaa yrityksen tarpeisiin räätälöityä ulkopuolista talouspäällikköpalvelua. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa valmistaudutaan muutaman vuoden päästä suunniteltuun yrityksen myyntiin tai uusien rahoittajien hankkimiseen yrityksen kehittämisen varmistamiseksi.

 

Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne.

 

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0

Suomen Vahvimmat AA SKVL Jäsenyritys